Tag Archives: privacy

Stå opp imot Datalagringsdirektivet!

Datalagringsdirektivet - illustrasjonsbiletePersonvernet har stått sterkt i Noreg i mange år, men er no under sterkt angrep via EU (og EØS) gjennom deira Datalagringsdirektiv (direktiv 2006/24/EF). Stortinget har ikkje ynskt å ha datalagringsdirektivet som ei eiga separat sak, noko FrP har kjempa imot. No er Venstre også godt i gang med å starte ei kampanje mot denne loven.
Continue reading Stå opp imot Datalagringsdirektivet!